KOMPETANSE – JEPPE

logo_150x150

Jeppe Normann – Kompetanseområder

Generell rådgivning og styreverv

Jeppe bistår bedrifter og privatpersoner  innenfor et bredt spekter av rettsområder, innen strategiske/ økonomiske problemstillinger, selskapsetableringer, kjøp og salg av eierandeler, kontraktsforhandlinger m.m..

Han har  styreverv i aksjeselskaper og stiftelser.

Insolvens & omstillingsprosesser

Jeppe har lang og omfattende praksis bak seg som rådgiver for bedrifter i omstillingsprosesser og nedbemanning. Han har vært bostyrer og gjeldsnemndsleder for et betydelig antall små og mellomstore virksomheter innenfor de fleste forretningsområder og bistått andre bostyrere i mer komplekse boer.

Han er rådgiver i arbeidsrettslige problemstillinger ved nedbemanning og omstrukturering både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Normann har bistått mange ledere i forbindelse med forhandlinger om ansettelse og fratreden.

Advokatansvar og etikk

Jeppe ledet disiplinærutvalget for Oslo krets av den norske advokatforening fra 2002-2015 og har hatt flere andre verv og oppdrag innenfor advokatetikk. Gjennom dette arbeid har han opparbeidet spisskompetanse innenfor advokatetikk og advokatansvar.

Han underviser og holder foredrag innen disse områder for Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter (JUS), Norges Juristforbund, arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger, større advokatfirmaer m.v.

Jeppe har skrevet etikkdelen i boken “Å være advokat” (Universitetsforlaget 2015).

I 2013 ble han oppnevnt som medlem  av Advokatlovutvalget. Utvalget fremmet i 2015  forslag til egen lov for advokater  (NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet). Loven ble vedtatt i 2022, men er p.t. ikke trådt i kraft.

Han holder foredrag om advokatloven.

Prosedyre og voldgift

Jeppe har lang erfaring som prosedyreadvokat, og arbeidet frem til 2016 i avdeling Tvist i Advokatfirmaet Selmer DA. Jeppe har også erfaring som voldgiftsdommer. Han foreleser i sivilprosess for JUS. Prosedyreerfaringen dekker et bredt område innenfor mange fagfelt herunder insolvens/ , tvangsfullbyrdelse, pant, arbeidsrett, aksjerettslige spørsmål, kontrakter m.m.

Idrettens rettsforhold

Jeppe yter bistand til forbund, klubber og utøvere relatert til rettighetsspørsmål, sponsoravtaler m.m. Jeppe har bakgrunn som aktiv idrettsutøver med verv fra klubb og forbund.

Jeppe er leder i Appellutvalget i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité.