logo_150x150

Kari Sofie Bjørnsen - Kompetanseområder

 

Ledelse og HR

Kari Sofie har i en rekke år sittet i topplederstillinger i flere finansinstitusjoner som juridisk direktør og HR direktør, og også hatt ansvaret for samfunnskontakt og compliance. Gjennom dette har hun opparbeidet betydelig kompetanse innen ledelse, HR, jus, strategi og forretningsutvikling.

 

Rammebetingelser for finansinstitusjoner

Gjennom ulike roller innen finansnæringen, hovedsakelig som juridisk direktør i eierselskap i finanskonsern med produktselskaper som livselskap, skadeforsikring og fondsforvaltning, og oppstart av en ny bank, samt internasjonal betalingsformidling, har Kari Sofie mange års erfaring og kompetanse innenfor den regulatorisk lovgivningen for finanssektoren. Styremedlem i selskap innen kapitalforvaltning fra 2007.

 

Gründervirksomhet

Kari Sofie har vært med på flere oppstartsbedrifter, både som gründer selv og som ”management for hire”. I nåværende oppdrag for Sahara Forest Project er hun innleid som Legal and Corporate Affairs Manager, med særlig fokus på forretningsutvikling og samfunnskontakt i tillegg til jus og ledelse.

Oppdraget for Sahara Forest gir betydelig innsikt og kompetanse innen løsninger på klima- og miljøområdet.

Flere års erfaring med å skaffe kapital og gjennomføre emisjoner.

 

Samfunnskontakt

Ansvaret for myndighets- og samfunnskontakt i en rekke bedrifter, også gjennom oppdraget som Legal and Corporate Affairs Manager i Sahara Forest Project. Utstrakt kontakt og forhandlinger med flere norske departementer, norske ambassader i utlandet, forhandlinger og møter med sentrale myndigheter på høyt nivå i Jordan og Tunisia.

 

Forhandlinger, internasjonal business

Topplederstilling i datterselskap i nordisk finanskonsern og rådgiver/management for hire i norsk selskap med internasjonal forretningsutvikling, foreløpig Midt-Østen og Nord-Afrika.

Executive MBA fra Norges Handelshøyskole gir i tillegg til jusen god bakgrunn for denne type oppgaver.

 

Politikk, forvaltning

Lokalpolitiker i Asker, der Kari Sofie er gruppeleder for Asker Høyres kommunestyregruppe og medlem av formannskapet. Store prosjekter i inneværende periode er kommunereform (sammenslåing mellom Asker, Røyken og Hurum) og ny E 18 gjennom Asker og Bærum.

 

Kjøp av eiendom i Frankrike 

Gjennom egen erfaring kan Kari Sofie bistå i innledende runder når det gjelder forståelse av det franske systemet og eiendomsmarkedet.

Oppsummering juridiske kompetanseområder

Arbeidsrett, finansregulatoriske rammebetingelser, selskapsrett, erfaring fra flere styreverv innen små og mellomstore bedrifter.