CV – JEPPE NORMANN

logo_150x150

Arbeidserfaring

2016 –                          Partner Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS

1995 – 2016                 Partner Advokatfirmaet Selmer AS

1985 – 1994                 Advokat/partner advokatfirmaet Idsøe, Normann & Sulland ANS

1982 – 1984                 Dommerfullmektig Halden sorenskriverembete

1980  – 1982                Saksbehandler Skattedirektoratet, skatteavdelingen

1979 – 1980                 Politifullmektig Hamar

Utdannelse

Cand. Jur Universitetet i Oslo 1979

Offentlige og private verv

2004 – 2005          Medlem av advokatforeningens evalueringsutvalg for  disiplinærordningen

2002 – 2015          Leder Disiplinærutvalget for Advokatforeningen, Oslo krets

2013 – 2015          Medlem av Advokatlovutvalget (NOU 2015:3)

2008 – 2016         Medlem Tilsynsutvalget for dommere

2014 – 2021         Medlem Appellutvalget Norges Idrettsforbund

2017 – 2020          Medlem Advokatforeningens ad hoc Disiplinærutvalg

2021-                    Leder Appellutvalget Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Publikasjoner

  • Materialsamling i arbeidsrett, Kvernaas/Normann/Istad Johansen (Cappelen akademiske 2004)
  • “Om å være advokat” – medforfatter (Universitetsforlaget 2015)

Styreverv 

  • Sigvald Bergesen d.y. s Familielegat
  • TAB – Transportsentralen Asker & Bærum AS
  • Asker kommunes legat
  • Rudssletta 90 AS
  • Rudssletta 90 Holding AS

 Last ned pdf